Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Poziom relacyjny

Poziom drugi, relacyjny, oparty jest na dialogu, w którym tutor jest swoistym towarzyszem podróży Dzięki swej relacyjnej naturze proces tutorski może być tak skuteczny i głęboki.

Tutoring bazuje na dialogu, zaufaniu i budowaniu wzajemnych relacji. Tutor to osoba, która pełni funkcję doradcy, przewodnika i indywidualnego opiekuna studentów. Pomaga w doborze przedmiotów oraz kierunków dalszej specjalizacji. Poprzez cykliczne spotkania (tutoriale) rozwija indywidualne zainteresowania studenta poprzez: dyskusje, zadania domowe, eseje, projekty, które tutor omawia indywidualnie ze studentem. Relacja student – tutor zakłada zgodę obu stron, wymianę poglądów, opinii i wiedzy. Celem tej wymiany i współpracy jest formacja intelektualna studenta. Zadaniem tutora jest pobudzanie studenta do podejmowania ambitnych wyzwań i tematów.

back to top