Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Poziom indywidualny

Refleksyjna analiza rozwoju osobistego lub osiągnięć edukacyjnych/akademickich.

Poziom indywidualny oparty na refleksyjnej analizie rozwoju osobistego lub osiągnięć edukacyjnych/akademickich, swoistej autorefleksji, indywidualnej pracy studenta, autodiagnozie, której efektem jest poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz – z pomocą tutora – swoich głównych obszarów zainteresowań. W toku pracy z Tutorem student rozwija swoją wiedze w danych obszarze zainteresowań w sposób świadomy i głęboki.
back to top