Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Inaguracja kolejnej edycji Programu UEK Honours „WISE”

26 lutego br. odbyła się inauguracja drugiej edycji Programu UEK Honours „WISE” – ogólnouczelnianej, elitarnej ścieżki rozwoju, która powstała z myślą o utalentowanych i ambitnych studentach, chcących wyjść poza ramy kształcenia na jednym kierunku studiów i w możliwie największym stopniu rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczył JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – który przywitał uczestników drugiej edycji Programu, pogratulował im ambicji i wyboru życząc wiele satysfakcji  z rozwijania własnych unikalnych talentów i zainteresowań. Wyraził głębokie przekonanie, że Program UEK Honours „WISE” pomaga lepiej rozumieć współczesny świat i stawia naszą uczelnię w awangardzie indywidualizacji i personalizacji kształcenia wyższego w Polsce.  

W programie przywitali studentów członkowie Komitetu Programu – dr Agnieszka Żur i dr Łukasz Danel, a także – w imieniu Centrum Jakości Kształcenia, odpowiedzialnego za obsługę administracyjną Programu – mgr Alicja Podolska.

Nowi studenci UEK Honours „WISE” mogli poznać osobiście swoich tutorów, z którymi będą współpracować w toku indywidualnych tutoriali, a których studenci sami wybrali z listy wszystkich certyfikowanych tutorów UEK.

Studenci programu będą realizować w nadchodzącym semestrze w swoim gronie dwa dedykowane im interdyscyplinarne kursy; „Design thinking – twórcze rozwiązywanie problemów” oraz „Warsztat kompetencji badawczych”.

Gratulujemy wszystkim, którzy zakwalifikowali się do Programu i życzymy dużo energii, dobrych spotkań, dyskusji, wspólnej pracy i wspólnych wydarzeń!