Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

UEK Honours „WISE” od dziś też na II stopniu studiów

Dziesiątka studentów UEK podejmuje dodatkowe wyzwanie na swoim ostatnim roku studiów.

2 października br. studia w Programie UEK Honours „WISE” rozpoczęła 10-osobowa grupa studentów studiów II stopnia, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji i dołączyli w ten sposób do tej elitarnej ścieżki rozwoju. Pozwala ona wyjść poza ramy kształcenia na jednym kierunku i jednej specjalności studiów, by w możliwie największym stopniu rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

W spotkaniu organizacyjnym ze studentami wzięli udział przedstawiciele Komitetu Programu – dr Agnieszka Żur oraz dr Łukasz Danel – którzy zaznajomili ich z najważniejszymi zasadami studiowania w Programie, a także przekazali informacje o planowanych wydarzeniach, w tym przede wszystkim o przyszłorocznym, VIII Sympozjum Naukowym WISE. Studenci przedstawili się i opowiedzieli o swoich zainteresowaniach. Poznali także dr Monikę Bubak-Mazur, która poprowadzili w tym semestrze specjalnie dedykowany im kurs honous „Racjonalność i emocjonalność w funkcjonowaniu społeczeństw”.

Na studiach II stopnia uczestnictwo w Programie trwa dwa semestry, podczas których studenci pracują pod opieką swojego indywidualnego tutora, a także biorą udział w różnych dodatkowych aktywnościach i wydarzenia projektowanych tylko z myślą o nich.

Życzymy im pozytywnych wyzwań intelektualnych, wielu nowych przyjaźni i wspaniałego ostatniego roku studiów!