Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

InauguracjaSzkoły Podstaw Dydaktyki Akademickiej2023

W najbliższy piątek, 03.03.2023 r. serdecznie zapraszamy do udziału w inauguracji tegorocznej edycji Programu Szkoły Podstaw Dydaktyki Akademickiej.

Poniżej przedstawiamy szczegóły.

  • 13:00-13:15 uroczyste powitanie uczestników SPDA przy udziale Pani Prorektor dr hab. Karoliny Klechy-Tylec, prof. UEK, Pani Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Renaty Seweryn, prof. UEK oraz Koordynatorki Merytorycznej SPDA dr Katarzyny Sanak-Kosmowskiej
  • 13:15-14:45 wykład pt: „Organizacja dydaktyki w szkole wyższej, na przykładzie UEK” wygłoszony przez Panią dr hab. Renatę Seweryn, prof. UEK, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia
  • 14:45-15:00 przerwa kawowa
  • 15:00-16:30 wykład pt: „Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego” wygłoszony przez Panią dr hab. Małgorzatę Adamską-Chudzińską, prof. UEK, Kierowniczkę Katedry Psychologii i Dydaktyki UEK

Jesteśmy przekonani, iż udział w tegorocznej edycji szkolenia SPDA będzie dla Państwa cennym doświadczeniem oraz okazją do pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki.  Mamy również nadzieję, że spotkanie inauguracyjne – oraz kolejne wykłady i warsztaty –  będą  również okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. 

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem, w Klubie Grota na terenie Kampusu UEK.