Wypełnienie poniższego formularza jest wstępną rezerwacją terminu realizacji nagrania. Potwierdzeniem rezerwacji jest otrzymanie maila zwrotnego od koordynatora studia nagrań UEK. Więcej informacji znajdziecie Państwo w Regulaminie, z którym należy koniecznie zapoznać się przed dokonaniem rejestracji.

Zasady korzystania ze Studia Nagrań Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

 1. Uprawnieni do korzystania ze Studia Nagrań są pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 2. Nagrania muszą mieć charakter związany z niekomercyjną działalnością akademicką.
 3. Wszystkie nagrania mogą być realizowane wyłącznie przez koordynatora Studia.
 4. Studio, o metrażu 18 m², zapewnia profesjonalny sprzęt do rejestracji nagrań taki jak dwie kamery o rozdzielczości 4k, dwie kamery nagrywające w rozdzielczości full HD, cztery mikrofony krawatowe, dwa mikrofony dziennikarskie i oświetlenie studyjne.
 5. W studiu jednocześnie mogą przebywać dwie osoby występujące na filmie.
 6. Zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem strony https://cjk.uek.krakow.pl/studio-nagran-rejestracja/
 7. Realizator nagrań zawsze ma prawo na przesunięcie terminu nagrania najpóźniej dnia poprzedzającego nagranie drogą mailową lub telefoniczną.
 8. Za treść nagrań odpowiadają uczestnicy nagrania. Opiekun Studia ma jednak prawo odmówić realizacji nagrania, gdy przedstawiane są w niej treści niepożądane, dyskryminujące, rasistowskie i wulgarne.
 9. Realizator nagrań nie ponosi odpowiedzialności ani żadnych kosztów z tytułu praw: autorskich, wykonawczych i producenckich dokonywanych nagrań.
 1. Użytkownicy Studia powinni zgłaszać wszelkie usterki, braki lub awarie sprzętu osobie odpowiedzialnej za studio nagrań. Za nie zgłoszenie usterki odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 1. Korzystający ze Studia powinni podporządkować się poleceniom prowadzącego. W przypadku zaistniałych uszkodzeń sprzętu wynikających z niesubordynacji i samowoli, koszty jego naprawy ponosi użytkownik.
 1. W pomieszczeniach Studia mogą przebywać jedynie uczestnicy nagrania.
 2. Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu i przyjmowania innych środków zmieniających stan świadomości!
 3. Uczestnicy sesji nagraniowych/prób/szkoleń zobowiązani są bezwzględnie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności do zapoznania się z warunkami ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.
 4. Studio nie zapewnia uczestnikom sesji nagraniowych/prób/szkoleń ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy nagrań w czasie korzystania ze Studia zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych.
 5. Osoby korzystające ze Studia zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania jego regulaminu.
 6. W razie nieprzestrzegania regulaminu obowiązującego w Studiu Nagrań praca zostanie przerwana.
 7. Na zmontowanie filmu koordynator Studia ma 7 dni roboczych. W przypadku bardziej wymagających produkcji termin uzgadniany będzie indywidualnie.
 8. Zamawiający ma prawo do maksymalnie dwukrotnego zgłoszenia dowolnej liczby poprawek na adres mailowy studionagran@uek.krakow.pl. Studio ma prawo odmówić naniesienia poprawek w sytuacji, gdy jest to niemożliwe do zrealizowania.
 9. Realizator nagrań zastrzega sobie prawa do bezpłatnego wykorzystania, publikowania i rozpowszechniania wszystkich nagrań dokonanych bezpłatnie w Studiu Nagrań do celów promocyjnych oraz umieszczenia logotypu Studia w nagraniu.

Zaakceptuj regulamin*
Rodzaj nagrania*
Jeżeli wybrałeś komercyjne prosimy o kontakt telefoniczny
Wybierz datę nagrania*
Imię i nazwisko*
Jednostka*
Twój e-mail*
Numer telefonu*
Scenariusz*
Miejsce realizacji*
Liczba osób*
Pamiętaj w studiu nagrań podczas nagrania może być maksymalnie 5 osób.