Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Ocena Zajęć Dydaktycznych

System oceny przez studentów i doktorantów nauczycieli akademickich w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem ma charakter powszechny – obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich Uczelni.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie badań ankietowych wśród studentów i doktorantów w ramach systemu oceny jest Zespół Monitorowania i Analiz Jakości Kształcenia, działający w ramach Centrum Jakości Kształcenia.

Przeprowadzenie badań ankietowych w ramach systemu oceny wśród słuchaczy studiów podyplomowych, organizuje jednostka prowadząca studia.

Przeczytaj więcej

back to top