Ułatwienia dostępu

Mistrzowie dydaktyki

O projekcie

Oparty na wieloletniej tradycji kształcenia akademickiego i wymaganiach dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) i realizowana jest Polityka Jakości Kształcenia.

Studencka Konferencja

Dnia 24 czerwca 2022 r. odbyła się Studencka Konferencja Naukowa pn. „Wyzwania społeczno-gospodarcze” zorganizowana w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki”. Realizowany w Uczelni projekt jest współfinansowany ze środków europejskich i umożliwia studentom (tutee) uczestniczenie …

Kontakt

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

DR JAKUB KWAŚNY

Biuro

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Budynek KSB, parter