Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Rada Doskonałości Dydaktycznej

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) funkcjonuje w oparciu o działalność Uczelnianej Rady Doskonałości Dydaktycznej będącej stałą Komisją Rektorską, której Przewodniczącym jest Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, obecnie funkcję tę pełni dr hab. Renata Seweryn, prof. UEK. 

 

SKŁAD RADY DOSKONAŁOŚCI DYDAKTYCZNEJ:

dr hab. Renata Seweryn, prof. UEK – Przewodnicząca URDD

dr hab. Czesława Pilarska, prof. UEK, Instytutu Ekonomii
dr hab. Konrad Grabiński, prof. UEK, Instytutu Finansów
dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich
dr hab. Renata Wróbel-Rotter, prof. UEK, Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych
dr Jarosław Świda, Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem
dr Magdalena Jelonek, Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii
dr Piotr Kopyciński, Instytutu Polityk Publicznych i Administracji
dr Piotr Kukuryk, Instytutu Prawa
dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK, Instytut Zarządzania
mgr Zbigniew Wolski, Centrum Językowego
mgr Artur Pagacz, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Wojciech Jarosz, Przedstawiciel Parlamentu Studenckiego UEK
mgr inż. Katarzyna Szczeklik-Wierzbicka – Sekretarz