Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Polityka Jakości Kształcenia

Podstawowym założeniem Polityki Jakości Kształcenia jest stworzenie odpowiednich warunków, aby absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mogli zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje na najwyższym poziomie, aktywnie funkcjonowali w nowoczesnym społeczeństwie i dostosowywali się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Założenia i cele Polityki Jakości Kształcenia są osiągane przede wszystkim poprzez kształtowanie nastawień projakościowych wśród członków wspólnoty akademickiej oraz budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia i kultury pracy nauczycieli akademickich. Jednym z ważnych elementów w realizacji założeń jest przygotowanie oferty dydaktycznej adekwatnej do dyscyplin naukowych uczelni, zgodnych z misją Uczelni, ale także w oparciu o doświadczenie nauczycieli akademickich oraz ciągłe dążenie do uzyskiwania krajowych i międzynarodowych akredytacji.

To tylko kilka z elementów dzięki którym realizujmy cele PJK, więcej informacji w Załącznik do uchwały Senatu UEK nr T.0022.85.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie realizuje oraz nieustannie doskonali rozwiązania systemowe w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Za realizację i doskonalenie Polityki Jakości Kształcenia odpowiedzialni są wszyscy członkowie Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Przeczytaj więcej

UCHWAŁA
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie nr T.0022.85.2021

z dnia 29 listopada 2021 roku
w sprawie Polityki Jakości Kształcenia
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

back to top