Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Parlament Studencki UEK

Przy Parlamencie Studenckim działa Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, której przewodniczącą jest Anna Bernat, Zastępczyni Przewodniczącego oraz Członek Zarządu Parlamentu Studenckiego ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.

Do zadań Komisji należy prowadzenie działań związanych z dbaniem o wzrost jakości Kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wśród nich można wyróżnić m.in. przeprowadzanie własnych ankiet badających opinie studentów w poszczególnych kwestiach oraz opracowywanie propozycji zmian w obszarze jakości kształcenia w Uczelni. Komisja ta wspiera także działalność innych organów samorządu w kwestii przygotowywania opinii do proponowanych zmian w uczelnianych aktach prawnych dotyczących kształcenia.