Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Ankieta dla rozpoczynających studia

Dla studentów I roku studiów, nowo przyjętych do UEK.

 

Celem prowadzenia badania jest poznanie pierwszych wrażeń związanych z kontaktem kandydata na studia oraz nowego studenta z Uczelnią. Przeprowadzana jest w pierwszych tygodniach nowego roku akademickiego w formie on-line. Zawiera pytania związane z: ofertą edykacyjną UEK, formą i trybem przyjmowania dokumentów, konaktem z Działem Nauczania (rekrutacja), dziekanatem.