Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Ankieta dla kończących studia

Celem badania jest poznanie opinii kończących studia w UEK. 

 

Ankieta obejmuje różne obszary funkcjonowania Uczelni ściśle związane z procesem dydaktycznym oraz życiem studenckim. Wyniki ankiety są przekazywane Władzom Rektorskim, Instytutowym oraz odpowiednim jednostkom decyzyjnym. W oparciu o doświadczenia absolwentów UEK podejmowane są działania służące poprawie oferty dydaktycznej, zasobów bibliotecznych, potencjału informatycznego, doskonaleniu poziomu jakości kształcenia, poprawy warunków studiowania.

 

back to top