Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Test i zadanie
- narzędzia Moodle w sesji egzaminacyjnej

Tradycyjnie już zapraszamy wykładowców na szkolenia przed sesją.
 

To szkolenia z wykorzystania moodlowych narzędzi testu i zadania do oceny studenta w ramach zaliczeń i egzaminów. W naszym Cafe Moodle każdy wykładowca znajdzie link do zapisów do szkoleń i szczegółowe informacje.

A linki bezpośrednio do zapisów i szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

Test – 13.06.2022, 10.00 – 12.15

Zadanie – 15.06.2022, 10.00 – 12.15e

 

back to top