Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Szkolenie Pierwsza Pomoc

Oczywistym faktem jest, że każdy z nas w każdej chwili może stać się świadkiem nagłego wypadku lub choroby, której objawy wymagają natychmiastowej interwencji. Właśnie dlatego wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle ważna.
16 PPomoc

31 marca 2023 roku braliśmy udział w szkoleniu organizowanym przez Zespół ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, w ramach zwiększania świadomości pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Podczas szkolenia, nie tylko teoretycznie, ale zwłaszcza w sposób praktyczny mogliśmy zapoznać się z podstawowymi działaniami przy udzielaniu pierwszej pomocy. 

Pierwsza pomoc to zbiór działań, które wykonuje się w celu ratowania zdrowia, a w niektórych przypadkach nawet życia człowieka. Udzielanie pierwszej pomocy może przyspieszyć czas reakcji służb medycznych i wpłynąć na szanse pacjenta na powrót do zdrowia. Należy pamiętać, że w  przypadku wypadku lub nagłej choroby, ważne jest, aby poznać stan pacjenta i jak najszybciej wezwać pomoc medyczną.. 

Najważniejszą zasadą przy udzielaniu pierwszej pomocy jest zachowanie spokoju. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, każda sekunda jest cenna i nie warto tracić czasu na panikowanie. Dlatego też warto być przygotowanym do sytuacji kryzysowych i znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Nawet podstawowa znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może okazać się decydująca w sytuacjach kryzysowych. Pamiętajmy, że każdy z nas może w każdej chwili stać się świadkiem nagłego wypadku lub choroby, dlatego warto być przygotowanym na każdą ewentualność. 

Pamiętajmy jednak, że w wielu przypadkach szybka i odpowiednia pierwsza pomoc może uratować życie.

Kilka ważnych wskazówek:

  • Uraz lub wypadek– ważne jest aby upewnić się, czy poszkodowany jest przytomny. Jeśli nie, należy wezwać pomoc medyczną i rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.
  • Zakrztuszenie się, duszenie się – w takim przypadku należy szybko podjąć działania i wykonać manewr Heimlichaa, aby uwolnić drogi oddechowe.
  • Oparzenia, skaleczenia, złamania czy inne urazy – należy zastosować odpowiednie opatrunki lub w razie potrzeby przemieścić poszkodowanego w bezpieczne miejsce.