Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Mistrzowie Dydaktyki

Wdrożenie Tutoringu

W ramach projektu Mistrzowie Dydaktyki nauczyciele akademiccy prowadzą dodatkowe zajęcia z wybitnie zdolnymi studentami stosując bardzo efektywną, godną rozpowszechnienia formę pracy dydaktycznej – metodę tutoringu.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu poprzez przeprowadzenie zajęć z wybranymi studentami przez okres co najmniej trzech pierwszych semestrów w ramach studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.

Wykładowcy przeprowadzając zajęcia, wykorzystywali przy tym wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszej i drugiej edycji projektu „Mistrzowie Dydaktyki”, która obejmowała wizyty studyjne w wybranych renomowanych uczelniach europejskich, znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego.

Podczas kilkunastodniowych szkoleń naukowcy, pod okiem zagranicznych ekspertów, doskonalili prowadzenie zajęć metodą tutoringu i opracowali własne koncepcje stosowania tej metody pracy.

back to top